• Rot arbete i Trestad - DS mureri i Trollhättan
  • Rot arbete i Trestad - DS mureri i Trollhättan

ROT-avdrag på murning & putsning

Som privatperson så finns det fördelaktiga avdrag att få från Skatteverket för tjänster som rör renovering, ombyggnad och tillbyggnad på ett befintligt hus, som du bor i och står som ägare för.  

Missa inga förmåner 

Det är vi som har utfört jobbet åt dig som ansöker om ROT-avdraget och ordnar allt med Skatteverket. Om du uppfyller alla kriterier så drar vi av beloppet för dig direkt på fakturan. Det är själva arbetskostnaden som går att dra av för, alltså inte material eller resekostnader.  

Avdraget är för närvarande 30% och det är maximalt upp till 50.000 kr per person som kan användas för rotarbete varje år. Men är ni två personer som äger bostaden tillsammans kan det därmed bli ända upp till 100.000 kr att dra av.  

Arbeten som berättigar till ROT-avdrag 

Några av våra tjänster som kan berättiga till avdrag: 

  • murning för att reparera skorstenar och murstockar 
  • byte och reparation av sten- och betongfasader 
  • slipning och byte av väggmaterial
  • plattsättning, vid renovering  
  • byte och reparation av sten- och betongfasader 
  • underhåll och reparation av balkonger 
  • montering av byggnadsställningar, i samband med rotarbetet 

Ha koll på ditt ROT-avdrag 

Avdraget baseras på den skatt du betalat in via din inkomst och vilka andra avdrag du gör. (Till exempel RUT) Logga in på Skatteverkets webbplats för att se hur mycket avdrag du har kvar att nyttja, samt även hur mycket du har nyttjat tidigare år. Det är du som ansvarar för att uppgifterna du lämnar till oss är korrekta. Annars har vi rätt att ta ut hela summan. 

Snabbanslutning