• Skorsten i Trestad - DS Mureri
  • Skorsten i Trestad - DS Mureri

Skorsten i Trestad – Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg

DS Mureri murar eller renoverar din skorsten 

Skorstenen är en viktig del av husets konstruktion. I de flesta äldre hus är skorstenens uppgift inte bara att innehålla rökkanalerna utan även ventilationskanalerna. Så även om du inte använder skorstenen tillsammans med din uppvärmning i dagsläget så behöver skorstenen vara hel och tät. Vi på DS Mureri åker ut och hjälper dig med din skorsten i Trestad, Trollhättan, Vänerborg & Uddevalla med omnejd. 

Murning av ny skorsten i Trestad 

Vi murar upp nya skorstenar med murstock ända från grunden eller utför förlängningar av skorstenar vid en takhöjning.  

Renovering av skorsten i Trestad 

En av de vanligaste anledningarna till att en skorsten behöver en renovering är att den har stått ouppvärmd och utan huv för länge. Skorstenen kan då börja vittra sönder och murstenar kan till slut falla ner. Ta tag i renoveringen av den innan det är för sent, har det inte gått för långt ännu kan det i många fall räcka med att lägga i nytt bruk i stället för att mura om hela skorstenen.  

Men en skorstensrenovering kan gå till på många sätt och vi ska förklara några av de olika metoder som vi använder oss av. 

Tätning av skorsten

Om rökkanaler eller ventilationskanaler behöver tätas så kan vi göra det genom tekniken glidgjutning. För skorstenstätning är detta en beprövad metod med ett bruk som tätar skorstenen och kanalerna på insidan.  

Insatsrör i skorsten

Att montera insatsrör i skorstenen ger täta kanaler och vi kan hjälpa dig att montera nya eller byta ut befintliga insatsrör i den dimension som krävs. 

Fogning av skorsten 

Om skorstenen är instabil och osäker på grund av urgröpta fogar och spruckna tegelstenar så kan du anlita oss för att byta ut trasiga tegelstenar och fixa till fogarna.  

Ommurning av skorsten 

Vi river den gamla skorstenen och ersätter den med en ny som är både tät och vacker att se på. 

DS Mureri hjälper dig med din skorsten i Trestad – Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg 

Du är alltid välkommen att kontakta oss på DS mureri om du behöver råd och hjälp med din skorsten i Trestad. 

Snabbanslutning